Metal conservation is our Business

Vítejte u firmy Haber & Brandner restaurování kovů!

HABER & BRANDNER se sídlem v Berlíně a Regensburgu byla založena v roce 1860 jako dílna pro uměleckořemeslné zpracování kovů. Od té doby se podnik s přibližně 40 zaměstnanci rozvinul
v mezinárodně uznávanou dílnu pro restaurování kovů. 

Centrem aktivit je konzervování, restaurování a posuzování uměleckých děl a objektů z kovů. Rozsah prací sahá od středověkého kostelního náčiní přes monumentální památky až k technickým kulturním předmětům.

Zřetelným těžištěm činnosti v oblasti péče o stavební památky je restaurování kovových předmětů
s vazbou na architekturu.

Diplomovaní restaurátoři, restaurátoři kovů, historikové umění a zkušení umělečtí řemeslníci pracují při konzervování a restaurování historických kovových objektů v týmu.
Nürnberg - Kettensteg

Tato diferencovaná skladba dílny umožňuje plnit zadané úkoly komplexně.

Pravidelná účast na výzkumných projektech udržuje dílny Haber & Brandner trvale na té nejaktuálnější úrovni restaurátorských technologií.

Jsme Vašimi partnery ve všech otázkách restaurování kovů.